Articles

Zastosowane materiały rurowe PPR

2018-11-14

Production of polyethylene pipe polyethylene odorless, nontoxic, feel like wax, with excellent low temperature resistance (minimum use temperatures up to -70~-100), good chemical stability, resistant to most acid and alkali erosion (not with oxidation properties of acid-resistant), not soluble in common solvents at room temperature, Hygroscopicity small.

Jednak rura PPR jako cząsteczki liniowe powoli rozpuszcza się w niektórych rozpuszczalnikach organicznych i nie występuje pęcznienie oraz doskonałe właściwości elektroizolacyjne; ale polietylen na stres środowiskowy (działanie chemiczne i mechaniczne) jest bardzo wrażliwy na starzenie cieplne słabo.