Articles

How to clean the floor heating pipes?

2018-11-14

Currently, floor heating duct cleaning using special cleaning fluid, cleaning process is generally as follows:

1, pierwszy otwarty do ogrzania rury wlotowej gorącej wody;

2, and then to warm lotion 1 bottle (300g) by 1:10-50 dilution into the hot water inlet pipe;

3, a następnie upewnij się, aby ogrzać rurę jest wypełniona wodą, wyłączyć zawór zimnej wody, uruchomić pompę cyrkulacyjną na 30 minut;

4, a następnie otwórz zawór zimnej wody, umieść wodę w czystości;

5, the last rinse with water to warm the pipe until the outlet water flows, so that cleaning work is done.